Sommarkollo i Småland
för ungdomar med funktionsnedsättning

Höstläger i Salsnäs


kollobilder-26.jpeg kollobilder-54.jpeg kollobilder-68.jpeg kollobilder-38.jpeg kollobilder-29.jpeg kollobilder-53.jpeg kollobilder-9.jpeg kollobilder-1.jpeg kollobilder-52.jpeg kollobilder-39.jpeg kollobilder-61.jpeg kollobilder-45.jpeg kollobilder-13.jpeg kollobilder-16.jpeg kollobilder-21.jpeg kollobilder-46.jpeg kollobilder-34.jpeg kollobilder-31.jpeg kollobilder-69.jpeg kollobilder-23.jpeg kollobilder-66.jpeg kollobilder-63.jpeg kollobilder-44.jpeg kollobilder-58.jpeg kollobilder-11.jpeg kollobilder-5.jpeg kollobilder-49.jpeg kollobilder-42.jpeg kollobilder-28.jpeg kollobilder-65.jpeg kollobilder-35.jpeg kollobilder-51.jpeg kollobilder-60.jpeg kollobilder-37.jpeg kollobilder-33.jpeg kollobilder-41.jpeg kollobilder-64.jpeg kollobilder-3.jpeg kollobilder-10.jpeg kollobilder-50.jpeg kollobilder-12.jpeg kollobilder-59.jpeg kollobilder-4.jpeg kollobilder-32.jpeg kollobilder-40.jpeg kollobilder-17.jpeg kollobilder-70.jpeg kollobilder-56.jpeg kollobilder-14.jpeg kollobilder-48.jpeg kollobilder-62.jpeg kollobilder-8.jpeg kollobilder-47.jpeg kollobilder-22.jpeg kollobilder-7.jpeg kollobilder-67.jpeg kollobilder-25.jpeg kollobilder-18.jpeg kollobilder-6.jpeg kollobilder-43.jpeg kollobilder-2.jpeg kollobilder-55.jpeg kollobilder-27.jpeg kollobilder-36.jpeg kollobilder-20.jpeg kollobilder-30.jpeg kollobilder-57.jpeg kollobilder-19.jpeg kollobilder-71.jpeg kollobilder-15.jpeg kollobilder-24.jpeg

Om oss

Leva Plus har anordnat Sommarkollo i Småland sedan 2001.

Vår ambition är att kollo ska vara det roligaste som händer under året.

Vill du veta mer om oss – klicka på Om oss